5 hasznos napi szokás

Ingyenes angol lecke
2018.09.24.
Feladat: Pótold a hiányzó szavakat!

A megoldást küldd el a profession4u@yahoo.com e-mail címre és elküldöm a válaszban a megoldást. Jó tanulást kívánok!

Szalontai Teréz
Online angol magántanár - tanulj velem skype-on!
http://onlineangol.uw.hu


5 Easy, Daily Rituals to Reach your Full Potential
5 könnyű napi rituálé hogy elérd a teljes kapacitásod

1. Wake up early
Kelj fel korán!

One habit of successful people is that they wake ___ (1) early.
A sikeres emberek egyik szokása, hogy korán kelnek.

Richard Brandson, Tim Cook and Howard Schultz are all up by 5:30 a.m.
Richard Brandson, Tim Cook és Howard Schultz mind fenn vannak már 5.30-kor.


Wake up ________ (2) and you will be ahead of most people.
Kelj fel korán és a legtöbb ember előtt jársz.

with two more ________ (3) in each day.
2 órával minden nap.

2. Meditate early in the morning
Meditálj kora reggel

Meditation practice has been around for centuries for a reason.
A meditációs gyakorlatok évszázadok óta léteznek okkal.

A daily meditation practice can help lower stress,
A napi meditációs gyakorlat segít csökkenteni a stresszt,

increase happiness, and reduce anger.
növeli a boldogságot és csökkenti a haragot.

It also helps you be more _________ (4) of your thoughts.
Segít abban is, hogy tudatosabb legyél a gondolataidat illetően.


and deal better with tough situations.
és jobban boldogulj a nehéz helyzetekkel.


Morning meditation resets your mind and body,
A reggeli meditáció helyreállítja az elméd és tested,

so it's a great way to start your day.
tehát kiváló mondja a napod kezdetének.

3. Practice gratitude
Gyakorold a hálát

We all get busy, so it's easy to lose _________ (5) of what you can be grateful for.

Mindannyian elfoglaltak vagyunk, így könnyű szem elől téveszteni miért lehetünk
hálásak.

You should practice gratitude on a daily __________ (6).
A hálát napi szinten kéne gyakorolnod.

Remember how much you have to be grateful for.

Emlékezz arra, mennyi mindenért kell hálásnak lenned.

Write it in a journal, let others know in person, or just think about what you're __________ (7) for
Írd egy naplóba, vagy csak tudasd másokkal személyesen, vagy csak gondolj
arra amiért hálás vagy

4. Read often
Olvass gyakran!

The most successcul people in the world read A LOT!

A világ legsikeresebb emberei a földön SOKAT olvasnak!

Both Bill Gates and Warren Buffet credit reading with their massive success.

Mind Bill Gates, mind Warren Buffet az olvasásnak tulajdonítják hatalmas sikerüket.

With so much negativity on social media
Olyan sok negativitással a közösségi médiában

reading is a much better use of your time

az olvasás sokkal hasznosabb időtöltés

Aim to read a little bit each day

Törekedj arra, hogy minden nap olvass egy kicsit

...by starting with 15-20 minutes before work, or you can listen to audiobooks!

... kezdve 15-20 perccel munka előtt, vagy hallgass hangoskönyveket!


5. Do something scary
Tegyél valami félelmeteset


Your brain wants to avoid _______________ (8) that are uncomfortable and scary.
Az agyad el akarja kerülni a kényelmetlen és ijesztő helyzeteket.


But if you only live in your comfort zone, you will never reach your full potential.

De ha mindig a komfortzónádon belül élsz, soha nem éred el a teljes kapacitásodat.


Don't be afraid of __________ (9) or failure, and start going outside your comfort zone.

Ne félj az elutasítástól vagy bukástól és kezdj el a komfort zónádon kívülre menni.


Doing this, you will grow, learn and adapt faster than ever

Ha ezt teszed, növekszel, tanulsz és gyorsabban alkalmazkodsz mint valaha


... and your confidence will soar to new heights!

... és a magabiztosságod új magasságokba szárnyal!


The best part of these 5 daily __________ (10) they can be done in 15 minutes or less.

A legjobb ebben a napi 5 rituáléban az, hogy 15 perc alatt (vagy kevesebb) kivitelezhetők.

Be your best
Legyél a legjobb önmagadCsatlakozz Facebook csoportunkhoz: Klikk ide
Témái: egészség, fogyás, prevenció, gyógyulás, angol, innováció, táplálkozás

Egészség, fogyás, prevenció
Facebook-csoport · 68 tag
Csatlakozás a csoporthoz
Szeretettel üdvözöllek csoportomban! Ha fontos Számodra az egészség, a megelőzés, a megfelelő testsúly, vérnyomás, vércukorszint, és egyéb paraméter...

Posted in | Comments Off